vong tay ngoc da mat meo

Vòng tay đá tự nhiên mắt mèo hạt xéo S996

Vòng tay đá phong thủy mắt mèo hạt xéo S996

  + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi vòng đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước : Chuỗi

Vòng tay đá tự nhiên mắt mèo hạt dẹp S996

Vòng tay đá phong thủy mắt mèo hạt dẹp S996

  + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi vòng đá mắt mèo (Trung Quốc). + Kích thước : Chuỗi 17