phật di lặc

Phật Di Lặc ngọc phong thủy lam ngọc M088

Phật Di Lặc đá phong thủy lam ngọc M088

  + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di lặc bằng đá lam ngọc ( Trung Quốc ). + Kích