mặt đeo cổ tỳ hưu

Mặt dây chuyền Tỳ hưu trên bàn tính cổ đá tự nhiên thạch anh đen S812

Tỳ hưu trên bàn tính cổ tài lộc hữu dư S812

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bằng thạch anh đen(đá hắc ngà)_Nam Mỹ + Kích thước (dài x

Mặt dây chuyền Tỳ hưu lưng vảy rồng đá tự nhiên thạch anh đen S817

Tỳ hưu lưng vảy rồng may mắn tài lộc S817

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu lưng chạm vảy rồng đá hắc ngà (thạch anh đen, onyx). +