đạt ma sư tổ và ý nghĩa trong phong thủy

Mặt dây chuyền Đạt ma sư tổ đá tự nhiên hắc ngà S2019

Mặt dây chuyền Đạt ma sư tổ đá phong thủy hắc ngà S2019

  + Chất liệu và hoàn thiện : đá thạch đen (đá hắc ngà, onyx) + Kích thước (đường kính)