đặc tính chữa bệnh của đá quý peridot

Đá Quý Peridot và tác dụng, đặc tính y học (theo dân gian)

peridot

  Peridot còn được biết đến như olivine hay chrysolite, được tạo thành bởi magma trong tinh thể núi lửa.