đặc tính chữa bệnh của amber

Hổ Phách (Amber) và tác dụng, đặc tính y học (theo dân gian)

ho-phach-amber

Là một trong những loại tinh thể quý nhất, hổ phách đã được dùng trong hàng nghìn năm để chữa