chuỗi đeo tay đá thanh kim xanh

Chuỗi đeo tay đá tự nhiên thanh kim xanh đậm S2057-S1-1416

Chuỗi đeo tay đá phong thủy thanh kim xanh đậm S2057 S1 1416

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Đá thanh kim xanh đậm (tại Việt Nam). + Kích thước: 22 bi