Cây đá quý

Cây tài lộc đá tự nhiên ngọc đông linh CA240

Cây tài lộc đá phong thủy ngọc đông linh CA240

+ Chất liệu và hoàn thiện: cây đá quý tài lộc bằng đá ngọc đông linh (Phật Sơn ). +