bán cọp xanh phong thủy

Cọp đá ngọc tự nhiên hoàng long M116

Cọp đá ngọc phong thủy hoàng long M116

  + Chất liệu và hoàn thiện: Bộ 12 con giáp (Cọp) đá ngọc Hoàng Long (Trung Quốc) + Kích