Đá Thạch Anh

Mặt dây chuyền Đạt ma sư tổ đá tự nhiên hắc ngà S2019

Mặt dây chuyền Đạt ma sư tổ đá phong thủy hắc ngà S2019

  + Chất liệu và hoàn thiện : đá thạch đen (đá hắc ngà, onyx) + Kích thước (đường kính)

Mặt dây chuyền Tỳ hưu trên bàn tính cổ đá tự nhiên thạch anh đen S812

Tỳ hưu trên bàn tính cổ tài lộc hữu dư S812

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bằng thạch anh đen(đá hắc ngà)_Nam Mỹ + Kích thước (dài x

Chuỗi tay đá tự nhiên thạch anh vàng đậm S2050-S1-1296

Chuỗ tay đá phong thủy thạch anh vàng đậm S2050 S1 1296

Mặt dây chuyền Tỳ hưu lưng vảy rồng đá tự nhiên thạch anh đen S817

Tỳ hưu lưng vảy rồng may mắn tài lộc S817

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu lưng chạm vảy rồng đá hắc ngà (thạch anh đen, onyx). +

Chuỗi tay đá tự nhiên thạch anh tóc vàng S2054-S1-1232

Chuỗi tay đá phong thủy thạch anh tóc vàng S2054 S1 1232

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x