Ngọc Hoàng Long

Dê đá ngọc tự nhiên hoàng long M116

Dê đá ngọc phong thủy hoàng long M116

  + Chất liệu và hoàn thiện: Bộ 12 con giáp (Dê) đá ngọc Hoàng Long (Trung Quốc) + Kích

Cọp đá ngọc tự nhiên hoàng long M116

Cọp đá ngọc phong thủy hoàng long M116

  + Chất liệu và hoàn thiện: Bộ 12 con giáp (Cọp) đá ngọc Hoàng Long (Trung Quốc) + Kích

Heo đá ngọc tự nhiên hoàng long M116

Heo đá ngọc phong thủy hoàng long M116

  + Chất liệu và hoàn thiện: Bộ 12 con giáp (Heo) đá ngọc Hoàng Long (Trung Quốc) + Kích

Ấn rồng đá ngọc tự nhiên hoàng long M059

Ấn rồng đá ngọc phong thủy hoàng long M059

  + Chất liệu và hoàn thiện: Ấn rồng đá ngọc hoàng long (tại Việt Nam) + Kích thước (dài

Tỳ hưu đá ngọc tự nhiên Hoàng Long M015

Tỳ hưu đá ngọc phong thủy Hoàng Long M015

  + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bằng đá ngọc Hoàng Long cõng gậy như ý (Tân Cương,